Menú
mayorista de carne en Mallorca venta al por mayor de carne fresca mayorista de carne en Mallorca

Aviso legal, privacidad y cookies

AVÍS LEGAL

1. Denominació social: CARNICAS SUÑER S.A.
2. NIF: A07174709
3. Domicili: CARRETERA DE MANACOR – FELANITX KM 0.10, CP: 07500
4. Adreça de correu electrònic: comercial@carnicassunyer.es /atencionalcliente@carnicassunyer.es
5. Telèfon: 971550222
6. Fax: 971552067

Ús correcte de la pàgina web
Les presents condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web WWW.CARNICASSUNYER.NET. La utilització de la web WWW.CARNICASSUNYER.NET li atribueix la condició d’usuari des del mateix moment de l’accés i de l’inici de la navegació per la web. Accedint a qualsevol dels seus continguts, des d’aquest mateix moment l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. Així mateix, l’usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis que ofereix l’entitat a la web.

L’usuari s’obliga des de l’acceptació a realitzar un ús de la pàgina web WWW.CARNICASSUNYER.NET, dels continguts i dels seus serveis de conformitat a llei, als bons costums i a l’ordre públic, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix a través de la pàgina web WWW.CARNICASSUNYER.NET.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE PERSONES FÍSIQUES

1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.1. A efectes del disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, CARNICAS SUÑER S.A. informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a la web per i per a CARNICAS SUÑER S.A., que roman sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació i prestació dels serveis oferts a la pàgina web. L’esmentat fitxer es troba inscrit al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

1.2. El client accepta expressamente la inclusió de les dades recollides durant la navegació per la pàgina, o proporcionades mitjançant la complimentació de qualsevol formulari, així com les derivades d’una possible relació comercial, al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal esmentat a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i a cada lloc de la web en què se sol·licitin les dades esmentades, el client serà informat, bé sigui mitjançant un enllaç, o bé amb la inclusió de les mencions oportunes en el mateix formulari, de caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades. A qualsevol client que decideixi registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa, li sol·licitam les dades necessàries per a les finalitats a les quals està destinada l’empresa, que és la venda dels serveis i productes de la nostra empresa.

1.3. El client podrà exercir, respecte de les dades recollides en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultàs pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos assenyalats. Els drets referits al paràgraf precedent podran exerxir-se per cada client a través d’un formulari de sol·licitud de cancel·lació que ens haurà de demanar per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a l’adreça següent: CARNICAS SUÑER S.A., amb domicili a la CARRETERA DE MANACOR – FELANITX KM 0.10, CP: 07500, MANACOR, adjuntant en ambdós casos una fotocòpia del DNI del client.

1.4. CARNICAS SUÑER S.A informa que si un CLIENT es vol registrar a WWW.CARNICASSUNYER.NET se li demanaran tota una sèrie de dades de complimentació obligatòria tal com ja hem comentat anteriorment, per la qual cosa si no s’aporten aquestes dades, no tendrà lloc l’alta a la pàgina web de CARNICAS SUÑER S.A. Serà obligació de tots els clients garantir que la informació que s’hi aporti sigui exacte i que estigui actualitzada.

1.5. El CLIENT accepta que WWW.CARNICASSUNYER.NET pugui utilitzar cookies i fer seguimient de la IP de l’usuari amb la finalitat de recollir dades a efectes estadístics.

1.6. CARNICAS SUÑER S.A es compromet en la utilització de les dades incloses al fitxer esmentat anteriorment, a respectar la seva confidencialitat i a usar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert pel Reial Decret 1720/2007 pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la LOPD.

1.7. Les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzats de CARNICAS SUÑER S.A. Aquesta sociedad és la titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, segons la normativa vigent, es troben degudament registrats al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades. Als formularis del registre on es recullin dades de caràcter personal s’assenyalaran els distints camps en què la complimentació és necessària per realitzar el registre corresponent.

Així, llevat que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.

1.8. El tractament automatitzat al qual seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web (inclosos, a aquests efectes, els que siguin facilitats pels clients per a la publicació d’anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual en el seu cas establerta amb el propietari d’aquesta pàgina web.

1.9. El client podrà exercir els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultàs pertinent i podran exercir-se per carta i correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a l’adreça següent: CARRETERA DE MANACOR – FELANITX KM 0.10, CP: 07500, MANACOR, adjuntant en ambdós casos una fotocòpia del DNI del client. En cas que els drets s’exerceixin per correu electrònic, haurà de complimentar les mateixes dades i remetre’s a l’adreça electrònica: comercial@carnicassunyer.es / atencionalcliente@carnicassunyer.es

1.10. El consumidor particular accepta que la web WWW.CARNICASSUNYER.NET pugui utilitzar cookies. Tot això de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 24/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’article 4 del Reial Decret 13/2012, amb la seva nova redacció, que es regula en la política de cookies.

1.11. En cas que el client decideixi proporcionar-nos dades de caràcter personal, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzats de CARNICAS SUÑER, S.A. Aquesta entitat és la titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, conforme a la normativa vigent, es troben degudament registrats al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades. Als formularis del Registre on es recullin les dades de caràcter personal, s’assenyalaran els distints camps en què la complimentació és necessària per realitzar el registre corresponent. Així, llevat que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.

1.12. El tractament automatitzat al qual seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web (inclosos, a aquests efectes, les que siguin facilitades pels clients per a la publicació d’anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual en el seu cas establerta amb l’entitat propietària d’aquesta pàgina web.

1.13. Les dades aportades també seran utilitzades per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis:

– Quant a la recepció de butlletins informatius, les dades aportades només seran utlitzades per gestionar l’enviament d’aquest butlletí.

– Vostè autoritza l’enviament de publicitat respecte dels nostres serveis i productes de manera que les seves dades seran només utilitzades per gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. En el cas de les adreces de correu electrònic o formulari de contacte de la pàgina web, les dades que ens proporcioni a través d’aquests correus, seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Tot això de conformitat amb l’article 22.1 i 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’article 4 del Reial Decret Llei 13/2012, amb la seva nova redacció.

1.14. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això, l’entitat revelarà a les autoritats públiques compentents les dades personals o qualsevol altra informació que estigui al seu poder o sigui accesible a través de sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades als fitxers de titularitat CANICAS SUÑER S.A., fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament a les finalitats indicades anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives judicials.

L’entitat CARNICAS SUÑER S.A. amb CIF/NIF: A07174709, web: WWW.CARNICASSUNYER.NET, domicili: CARRETERA DE MANACOR – FELANITX KM 0.10, CP: 07500, MANACOR, adreça de correu electrònic: comercial@carnicassunyer.es/atencionalcliente@carnicassunyer.es li informa de manera expressa que, de conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), l’usuari d’aquesta web: WWW.CARNICASSUNYER.NET utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-li una experiència i un servei millors. Quan navega o utlitza els nostres serveis, l’usuari accepta de manera expressa l’ús que feim de les cookies. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies i l’eliminació d’aquestes mitjançant la selecció de la corresopnent opció al seu navegador. En cas que bloquegi l’ús de cookies al seu navegador és posible que alguns serveis o funcions de la pàgina web no estiguin disponibles.

A) S’entenen per cookies pròpies aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Què es una cookie?

Una cookie és un fitxer que es descarrega als llocs web, i que en determinades pàgines web envien al navegador i s’emmagatzemen al terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tauleta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com ara l’idioma i les opcions preferides, cosa que li pot permetre recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip. D’aquesta manera es pretén facilitar la seva propera visita i fer que el lloc resulti més útil ja que se’n personalitza el contingut.

Com s’utitlizen les cookies?

Quan navega per aquesta pàgina web l’usuari accepta que es puguin instal·lar cookies al seu terminal que ens permeten conèixer la informació següent:

• Informació estadística de l’ús de la web.
• El login de l’usuari per mantenir la sessió activa a la web.
• El format de la web preferent a l’accés des de dispositius mòbils.
• Les darreres cerques realitzades als serveis de la web i dades de personalització d’aquests serveis.
• Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.
• Informació de les enquestes en les quals ha participat l’usuari.
• Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixin amb el seu usuari de Facebook o de Twitter.

Tipus de cookies utilitzades:

Aquesta web utilitza tant cookies temporals de sessió com cookies permanents. Les cookies de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix a la web i les cookies permanents emmagatzemen les dades al terminal perquè puguin ser accedides i utilitzades en més d’una sessió. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari una sola vegada.

Segons la finalitat per a la qual es tracten les dades obtingudes a través de cookies, el web podrà utilizar:

Cookies tècniques

1- Cookies tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilizar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o d’àudio o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització

2- Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari, com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador des d’on accedeix al servei, la geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.

Cookies publicitàries

3- Cookies publicitàries: són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.

Cookies de publicitat comportamental:

4- Cookies de publicitat comportamental: són aquelles que permeten la gestió de la manera més eficaç possible dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar la publicitat en funció del mateix.

Cookies d’anàlisis estadístiques

5- Cookies d’anàlisis estadístiques: són aquelles que permeten realitzar el seguiment i anàlisis del comportament dels usuaris als llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris dels llocs esmentats, amb la finalitat d’introduir millores al servei en funció de les dades d’ús que fan els usuaris.

Cookies de tercers:

6- Cookies de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies. En algunes pàgines web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts, com per exemple serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

L’entitat utilitza en aquest lloc web les cookies que es detallen a continuació:
COOKIES PRÒPIES
COOKIES
INFORMACIÓ
FINALITAT
Cdp.cookies.plugin.wp

Cookie de sessió. Estrictament necessària. Durada: 2 ANYS
Aquesta cookie és necessària per guardar la seva decisió sobre l’ús de cookies en aquesta pàgina.

Qtrans_cookie_test
Cookie de tècnica. Estrictament necessària. Durada: la sessió.
Aquesta cookie és essencial per al funcionament de la web.

COOKIES DE TERCERS GOOGLE
NOM
INFORMACIÓ
DESCRIPCIÓ
__utma
Cookies d’anàlisis estadístiques. Caduca: 2 anys des que es va crear inicialment o restablir.
Cookie de Google Analytics que ens permet determinar el nombre de visitants únics (definit como un navegador específic en un equip específic) que visiten el lloc. Per a més informació, vagi al lloc web de Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies).
__utmb
Cookies d’anàlisis estadístiques. Caduca: 2 anys des que es va crear inicialment o restablir
Cookie de Google Analytics que ens permet determinar el nombre de vegades que un visitant únic (un navegador específic en un equip específic) visita el lloc. S’utiliza amb la cookie __utmc (descrita a baix). Per a més informació, vagi al lloc web de Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies).
_utmc
Cookies d’anàlisis estadístiques. Caduca: sessió
Cookie de Google Analytics que ens permet determinar el nombre de vegades que un visitant únic (un navegador específic en un equip específic) visita el lloc. S’utiliza amb la cookie __utmb (descrita a baix). Per a més informació, vagi al lloc web de Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies).
__utmz
Cookies d’anàlisis estadístiques. Caduca: 2 anys des que es va crear inicialment o restablir
Cookie de Google Analytics que ens permet determinar quina pàgina va visitar un navegador immediatamente abans de visitar cada pàgina al nostre lloc web. Això ens permet avaluar l’eficàcia dels enllaços per ajudar els usuaris a trobar la informació que cerquen. Per a més informació, vagi al lloc web de Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies).

COOKIES DE TERCERS DE FACEBOOK

NOM
INFORMACIÓ
DESCRIPCIÓ
Datr
Cookies de Facebook. Té una durada de 2 anys.
Aquesta cookie comprova si el compte d’usuari està sent usat per un tercer
Lu
Cookies de Facebook. Té una durada de 2 anys.
Són cookies proporcionades per Facebook que s’estableixen quan un visitant es registra per utilizar el seu servei de Facebook.

Com administrar cookies al navegador?
L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu terminal:

Com administrar les cookies als ordinadors.

Si vol permetre l’ús de cookies al nostre site, per favor, segueixi les instruccions següents.

Google Chrome

1. En obrir el navegador, cliqui “Eines” a la part superior i seleccioni la pestanya d’”Opcions”.
2. Dins d’”Opcions”, cliqui a “Privacitat”.
3. Marqui “Permetre l’administració de cookies”.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.01.
En obrir el navegador, cliqui “Eines” a la part superior i seleccioni la pestanya d’”Opcions”.
2. Revisi la pestanya de “Privacitat” i asseguri’s que estigui configurada amb un nivell de seguretat mitjà o inferior.
3. Si la configuració d’Internet no és mitjana, s’estaran bloquejant les cookies.

Mozilla Firefox
1. En obrir el navegador, cliqui “Eines” a la part superior i seleccioni la pestanya d’”Opcions”.
2. Seleccioni la icona de “Privacitat”.
3. Cliqui a cookies i marqui: “Permetre la instal·lació de cookies”.

Safari
1. En obrir el navegador, cliqui “Eines” a la part superior i seleccioni la pestanya d’”Opcions”.
2. Cliqui la pestanya de “Seguretat”’ i revisi si l’opció “Bloquejar l’accés de cookies de tercers” està marcada o no.
3. Cliqui “Guardar”.

La instal·lació de cookies a Mac

Si té un Mac i vol permetre l’accés de les nostres cookies al seu ordinador, per favor, segueixi les instruccions següents:

Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX
1. Entri a “Explorer” i seleccioni “Preferències” a la barra de navegació.
2. Desplaci’s cap avall fins que vegi “Cookies”, just davall d’arxius rebuts.
3. Marqui “No torneu a demanar-ho”.

Safari en OSX

1. Entri a Safari i seleccioni “Preferències” a la barra de navegació.
2. Cliqui a la pestanya de “Seguretat” i marca l’opció “Acceptar cookies”.
3. Seleccioni l’opció: “Només des del lloc actual en què naveg”.

Mozilla i Netscape a OSX.
1. Entri a “Mozilla” o “Netscape” i a la part superior del seu navegador, marqui l’opció de “Preferències”.
2. Desplaci’s cap avall fins que vegi “Cookies” just davall de “Privacitat i seguretat”.
3. Marqui l’opció “Permetre l’accés de cookies només des del lloc actual”.

Opera
1. Entri a “Opera” i seleccioni “Menú” i “Ajustaments” a la barra de navegació.
2. Seleccioni “Preferències” i cliqui la pestanya “Avançat”.
3. Marqui l’opció “Acceptar cookies”. En cas que bloquegi l’ús de cookies al seu navegador és possible que alguns serveis o funcions de la pàgina web no estiguin disponibles.
En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar cookies per lloc web, el que ofereix un control més precís sobre la privacitat. Això significa que es poden inhabilitar cookies de tots els llocs llevat d’aquells en els quals es confia.